Wat BESTGRANT voor u kan doen?

Ook aanbestedingen winnen? BESTGRANT is een adviesbureau voor tender & bidmanagement en aanbestedingsadvies en adviseert over de beste gunning bij aanbestedingen. Bij aanbesteden gaat het om het gunnen van de opdracht. Voor bedrijven betekent dit bij een aanbesteding het gegund krijgen van een opdracht en voor overheidsorganisaties (aanbestedende diensten) betekent dit het gunnen van de opdracht. BESTGRANT, uw aanbesteding uitbesteed.

Aanbestedingsadvies - Voor aanbestedende diensten

Wilt u met een goed uitgevoerde aanbesteding de opdracht gunnen aan de beste partij? Het doel van elke aanbesteding is het op een transparante wijze correct uitvoeren van de aanbesteding.

Tender & bidmanagement - Voor bedrijven

Wilt u aanbestedingen winnen? Het doel van elke offerte op een aanbesteding is het gegund krijgen van de opdracht. BESTGRANT adviseert u over het schrijven van de beste offerte.

Referenties